Google Cloud Platformu | Bölüm 5 | Şeylerin Interneti (Internet of Things) (IoT)

Internet of Things (IoT) (Şeylerin Interneti) aslında tek ve net bir tanımı mevcut olmayan, kullanım senaryolarına bağlı değişebilen, günümüz dünyasında hızla yayılan ve genişleyen bir dizi teknolojiden oluşmaktadır. Önceleri olması mümkün olmayan bir senaryoyu şimdi mümkün kılan, yada mevcut bir process’i geliştirmeye imkan sunan, örneğin; network-connected cihazlar, fiziksel bir ortama gömülü (embedded) entegre ürünler, vs. bu dünyaya şimdilik basit bir çerçeveden bakmamızı sağlayabilir.

iot-lead

Bu cihazlar yada şeyler, sensörleri aracılığıyla bulunduğu ortamdan topladığı bilgileri bizlere sunmak yada diğer sistemlere topladığı bu bilgilere erişmelerine izin vererek, çeşitli durumlarda ve şartlarda bir çeşit tetikleyici görevi görerek diğer fonksiyonların çalışmasını sağlamak için network’e bağlı çalışırlar. Bu IoT cihazları; önceden aşina olduğunuz yaygın kullanılan ürünlerin network’e bağlı versiyonları yada henüz farkedilmemiş ama ileride başka fonksiyonları da yerine getirebilecek purpose-built (amaca-özel) geliştirilen yeni cihazlar olabilir. Evinizde kişisel olarak sahip olduğunuz, fabrikada kullanılan bir cihaza entegre çalışan yada yaşadığınız şehirin temel altyapısında entegre olmuş cihazlar da olabilir. Her biri gerçek dünyadan alınan değerli bilgileri ürünleriniz, servisleriniz, sistemleriniz, altyapılarınız yada uygulamalarınızla nasıl iletişime ve etkileşime geçildiğine dair kapsamlı bir şekilde görmenizi sağlamak için dijital veriye çevirmektedir.

Kullanım senaryoları ve sunulan imkanlar, çok fazla olup her endüstri kendine ait sayısız çözümler oluşturabilir. IoT dünyası daha yeni başlamaktadır. Yapılan çeşitli senaryolar, challenges (meydan okumalar), beyin fırtınaları sonrasında ise çeşitli modellemeler ve kalıplar oluşmakta ve bu dünya daha da gelişmeye devam etmektedir.

IoT projelerinin diğer cloud-merkezli uygulamalarla karşılaştırıldığında ise karmaşıklıklarını arttıran ek boyutları mevcuttur. Örneğin;

  • Kullanılan çeşitli donanımlar
  • Cihazların üzerindeki farklı farklı işletim sistemleri ve yazılımlar
  • Farklı network ve bağlantı gereksinimleri

Bu yazımda sizlere bulut platformu üzerinde dayanıklı, yönetilebilir, uçtan uca bir IoT çözümü inşa edebilmek için GCP platformu ile birleştirerek kullanabileceğiniz elementler hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Vakit ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim.

Yazılarımı kaynak belirtilerek paylaşabilirsiniz.

Kaynaklar

  1. https://cloud.google.com/solutions/iot-overview#overview_of_the_top_level_components