Google Cloud Platformu | Bölüm 5 | Şeylerin Interneti (Internet of Things) (IoT)

By on 02/06/2016

Internet of Things (IoT) (Şeylerin Interneti) aslında tek ve net bir tanımı mevcut olmayan, kullanım senaryolarına bağlı değişebilen, günümüz dünyasında hızla yayılan ve genişleyen bir dizi teknolojiden oluşmaktadır. Önceleri olması mümkün olmayan bir senaryoyu şimdi mümkün kılan, yada mevcut bir process’i geliştirmeye imkan sunan, örneğin; network-connected cihazlar, fiziksel bir ortama gömülü (embedded) entegre ürünler, vs. bu dünyaya şimdilik basit Read More...